Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 2487

Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot

Soveltamisala
1 Soveltamisala ja tavoitteet
Standardi sisältää ohjeet asiakirjan tunnistetiedoista ja tekstin vakioasettelusta. Standardin periaatteita sovelletaan sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa oleviin, pääasiassa A4-muotoisiin, asiakirjoihin. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi organisaatioiden tai yksityishenkilöiden laatimat kirjeet, sopimukset, tilaukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset, lausunnot, muistiot ja raportit. Standardia noudattamalla helpotetaan ja nopeutetaan asiakirjan laatimista, lukemista ja käsittelyä. Asiakirjan tunnistetiedot ovat standardissa keskeisiä elementtejä,
joita käsitellään asiakirjan kuvailutietoina.
Standardin tavoitteena on luoda ja ylläpitää yhtenäisiä käytäntöjä, joita noudattamalla asiakirjasta löytää nopeasti ja helposti vakioasettelun mukaiset oleelliset tiedot. Tavoitteena on myös luoda malli, jota hyödyntämällä esimerkiksi asiakirjapohjat ovat valmiiksi standardoituja ja pohjatiedot on aseteltu lopullista sisällöntuottajaa varten valmiiksi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
05.03.2007
Julkaisupäivä
23.03.2007
Painos
8
Sivumäärä
21
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin