Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3745

Ajoneuvot. Vetoautojen ja perävaunujen välinen paineilmakytkentä. Yhteenkytkettävyys käytettäessä kaksoisliitintä

Soveltamisala
Tämä standardi koskee tavarakuljetuksiin käytettäviä ajoneuvoyhdistelmiä, joissa perävaunun rekisteriin merkitty kokonaismassa ylittää 3,5 t ja joissa on kaksijohtoiset paineilmajarrut. Toinen johto on jarrutuksen ohjausta varten ja toinen paineilman syöttöä varten.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
07.12.1993
Julkaisupäivä
24.12.2000
Painos
2
Sivumäärä
8
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin