Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3357:2017

Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto

Soveltamisala
1.1 Tätä standardia sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntajärjestelmiin, kun varastossa olevan palavan nesteen yhteismäärä on 500 m3 tai enemmän tai nestemäisen palavan kaasun määrä on 10 m3 tai enemmän.

1.2 Standardi soveltuu myös biopohjaisten sekä kierrätettävien raaka-aineiden säiliöille ja niiden muuhun varastointiin.

1.3 Tämä standardi käsittelee standardiin SFS 3350 liittyvää sammutus- ja palontorjuntakalustoa.

1.4 Palavien nestemäisten kemikaalien varastoalueen satamissa ja laitureilla noudatetaan standardia SFS 3355.

1.5 Palavalla nesteellä käsitetään tässä standardissa palavia kemikaaleja, öljytuotteita ja muita vastaavia kemikaalituotteita, joille syttyvyys on keskeinen vaaraominaisuus.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
15.12.2017
Julkaisupäivä
19.12.2017
Painos
4
Sivumäärä
22
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin