Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3352:2014/A1:2020/Korjaus:2020

Palavien nesteiden jakeluasema. Liite C (velvoittava): Maanpäälliset moottoribensiiniä tai korkeaseosetanolia sisältävät säiliöt ja varusteet (rakennemalli 8)

Soveltamisala
Soveltamisalaa ei ole saatavilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
07.02.2020
Julkaisupäivä
11.02.2020
Painos
1
Sivumäärä
1
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin