Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 4424 Kumottu

Ulkoilun ja liikunnan merkit

Soveltamisala
Tätä standardia käytetään ulkoilun ja liikunnan opastustarkoituksiin. Soveltamisalueita ovat esimerkiksi virkistys- ja luonnonsuojelualueet, liikuntapaikat, puistot, leikkikentät, ulkoilureitit, matkailualueet ja -kohteet.
Merkki tulee valita käyttötarkoitusta vastaavaksi. Merkin muoto (kolmio, pyöreä, suorakaide) kertoo merkin käyttötarkoituksen (varoitus, kielto, rajoitus, määräys, opastus).
Merkin saa asettaa ainoastaan maanomistajan, tieoikeuden haltijan tai muun sitä vastaavan oikeuden omistajan luvalla.
Varoitus-, kielto- ja rajoitus- sekä määräysmerkkejä tulee käyttää vain, kun ne ovat välttämättömiä turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai ympäristönsuojelun vuoksi sekä säädösten ja kirjallisesti annettujen määräysten täydentäjinä. Merkki tulee peittää tai poistaa, kun se on tarpeeton.
Merkkien käyttösuunnitelma tulisi tehdä, jos mahdollista, aluetta perustettaessa osana alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Myös erityisnäkökohdat, esim. liikuntavammaisten tarpeet, tulevat näin otetuiksi huomioon. Standardiin liittyy erillisenä myytävät kuvat-tuote: SFS 4424 KUVAT.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
08.03.2010
Kumouspäivä
17.04.2020
Painos
4
Sivumäärä
35
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
SFS 4424:2020 uuden version valmistelu on käynnissä. Arvioitu valmistuminen 21.4.2020

Uusia kuvia edelliseen painokseen nähden tulossa käyttöön.

Takaisin