Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 4424

Ulkoilun ja liikunnan merkit

Soveltamisala
Tätä standardia käytetään ulkoilun ja liikunnan opastustarkoituksiin. Soveltamisalueita ovat esimerkiksi virkistys- ja luonnonsuojelualueet, liikuntapaikat, puistot, leikkikentät, ulkoilureitit, matkailualueet ja -kohteet.
Merkki tulee valita käyttötarkoitusta vastaavaksi. Merkin muoto (kolmio, pyöreä, suorakaide) kertoo merkin käyttötarkoituksen (varoitus, kielto, rajoitus, määräys, opastus).
Merkin saa asettaa ainoastaan maanomistajan, tieoikeuden haltijan tai muun sitä vastaavan oikeuden omistajan luvalla.
Varoitus-, kielto- ja rajoitus- sekä määräysmerkkejä tulee käyttää vain, kun ne ovat välttämättömiä turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai ympäristönsuojelun vuoksi sekä säädösten ja kirjallisesti annettujen määräysten täydentäjinä. Merkki tulee peittää tai poistaa, kun se on tarpeeton.
Merkkien käyttösuunnitelma tulisi tehdä, jos mahdollista, aluetta perustettaessa osana alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Myös erityisnäkökohdat, esim. liikuntavammaisten tarpeet, tulevat näin otetuiksi huomioon. Standardiin liittyy erillisenä myytävät kuvat-tuote: SFS 4424 KUVAT.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
08.03.2010
Julkaisupäivä
16.04.2010
Painos
4
Sivumäärä
35
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin