Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 4175

Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen

Soveltamisala
1 Soveltamisala Standardissa esitetään numeroiden sekä väli- ja erikoismerkkien kirjoitusohjeita suomenkielistä tekstiä varten. Tavoitteena on, että kirjoitetun tekstin numero- ja merkki-ilmaukset ovat yhdenmukaiset, täsmälliset ja yksikäsitteiset ja että niiden lukeminen on vaivatonta ja kirjoittaminen johdonmukaista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
06.03.2006
Julkaisupäivä
24.03.2006
Painos
5
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin