Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 4424:2020

Ulkoilun ja liikunnan merkit

Soveltamisala
Tätä standardia käytetään ulkoilun ja liikunnan opastustarkoituksiin. Soveltamisalueita ovat esimerkiksi virkistys- ja luonnonsuojelualueet, liikuntapaikat, puistot, leikkikentät, ulkoilureitit ja matkailualueet.
Merkki tulee valita käyttötarkoitusta vastaavaksi. Merkin muoto (kolmio, pyöreä, suorakaide) kertoo merkin käyttötarkoituksen (varoitus, kielto, rajoitus tai opastus).
Maastoon merkin saa asettaa ainoastaan maanomistajan tai vastaavan oikeuden omistajan luvalla.
Varoitus-, kielto- ja rajoitusmerkkejä tulee käyttää vain hyvin perustellusti. Merkkejä voi käyttää kun ne ovat välttämättömiä turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai ympäristönsuojelun vuoksi. Merkki tulee peittää tai poistaa, kun se on tarpeeton.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
17.04.2020
Julkaisupäivä
21.04.2020
Painos
5
Sivumäärä
41
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin