Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5737

Ensiapulaukku

Soveltamisala
Tässä standardissa esitetään sisältöä koskevat vaatimukset ensiapulaukulle, joka on tarkoitettu ajoneuvoihin, esim. henkilöautoihin, sellaisiin paketti- ja kuorma-autoihin, joiden ensiapulaukun sisällöstä ei ole erikseen säädetty, työpaikoille siirrettäväksi pakkaukseksi, tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.
Ensiapulaukku on tarkoitettu sellaiseen käyttöön, että muukin kuin terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilö pystyy antamaan ensiavun laukun sisältämillä tarvikkeilla
onnettomuustilanteessa yhdelle vaikeasti loukkaantuneelle sekä neljälle lievästi loukkaantuneelle henkilölle.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
21.12.1998
Julkaisupäivä
18.01.1999
Painos
3
Sivumäärä
5
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin