Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5978

Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat säännöt

Soveltamisala
(1) Tässä standardissa esitetään rakennustyön työmaatoteutusta koskevat vaatimukset toteutusluokkien TL3 ja TL2 kantaville puurakenteille, jotka valmistetaan kokonaan tai osittain
—sahatavarasta (myös sormijatkettu)
—liimapuusta
—LVL:stä (mm. kertopuu)
—CLT:stä (ristiinliimattu massiivipuulevy)
—rakenteellisista puulevytuotteista, kuten vanerista, lastulevystä tai kuitulevystä
—esivalmistetuista kokoonpanoista, joissa on käytetty rakenteellisina osina edellä mainittuja materiaaleja.
(2) Tämä standardi koskee rakenteita, jotka on suunniteltu standardin SFS-EN 1995 osan 1-1 tai 1-2 mukaan. Tätä standardia voidaan käyttää muiden suunnittelusääntöjen mukaan suunniteltuihin rakenteisiin edellyttäen, että näiden suunnittelusääntöjen toteutusta koskevat ehdot täyttyvät ja kaikki tarvittavat lisävaatimukset esitetään. Tämä standardi koskee soveltuvin osin puun ja betonin muodostaman liittorakenteen puuosia.
(3) Tämä standardi ei koske rakentamisen aikana käytettäviä tuki-, teline- tai muottirakenteita, siltoja tai muita maa- ja vesirakennuskohteita, väsytyskuormitettuja rakenteita, maanjäristyskuormituksille alttiita rakenteita eikä rakenteiden vesi- tai ilmatiiviyteen tai lämmön- tai ääneneristävyyteen liittyviä vaatimuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
16.06.2014
Julkaisupäivä
04.07.2014
Painos
1
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin