Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5900

Tulitöiden paloturvallisuus

Soveltamisala
Tämä standardi koskee tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla.
Tässä standardissa esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi asennus-, huolto- ja korjaustöissä, joissa hitsataan, leikataan, hiotaan sekä tehdään muuta työtä avoliekillä tai muuta vastaavaa työtä, josta aiheutuu palovaara.
Standardissa annetaan ohjeita henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa, valvoa ja tehdä tulitöitä. Ohjeet koskevat myös ulkopuolisia urakoitsijoita ja kiinteistöjen hoidosta vastaavia henkilöitä.
Tässä standardissa esitettävä tulitöiden turvallisuustutkinto ei korvaa työpaikkakohtaista turvallisuuskoulutusta tai perehdytystä.
Tehtäessä katto- ja vedeneristysalan tulitöitä noudatetaan standardia SFS 5991 Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus.
Tämä standardi ei käsittele kattavasti työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, joita koskevat velvoitteet on määritelty lainsäädännössä ja viranomaisten ohjeissa.
On huomattava, että jotkin tämän asiakirjan yksityiskohdat saattavat olla patenttioikeuksin suojattuja. SFS ei vastaa tällaisten patenttioikeuksien yksilöimisestä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
01.03.2016
Painos
3
Sivumäärä
13
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin