Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5991

Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus

Soveltamisala
Tämä standardi koskee katto- ja vedeneristysalan tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista.
Tässä standardissa esitetään toimenpiteet paloturvallisuuden lisäämiseksi katto- vedeneristystöissä, joissa käytetään liekkiä, muuta lämpöä, kuumennetaan bitumia tai joissa esiintyy kipinöitä.
Standardissa annetaan ohjeita henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa, valvoa ja tehdä katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Ohjeet koskevat myös ulkopuolisia urakoitsijoita ja kiinteistöjen hoidosta vastaavia henkilöille.
Tässä standardissa esitettävä tulitöiden turvallisuustutkinto ei korvaa työpaikkakohtaista turvallisuuskoulutusta tai perehdytystä.
Suoritettaessa muita kuin katto- ja vedeneristysalan tulitöitä, noudatetaan standardia SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus.
Tämä standardi ei käsittele kattavasti työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, joita koskevat velvoitteet on määritelty lainsäädännössä ja viranomaisten ohjeissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Julkaisupäivä
01.03.2016
Painos
2
Sivumäärä
14
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin