Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5236

Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Sanalliset ohjeet

Soveltamisala
Tämä standardi SFS 5236 sisältää hoito-ohjemerkkien yleisimmin tarvittavat sanalliset ohjeet ja niiden vastineet ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielillä.
Symbolien käyttö on Suomessa ja useissa muissa maissa luvanvaraista1 ja ellei lupaa ole hankittu, hoito-ohje tulee antaa sanallisesti. Suomessa myytävissä tuotteissa sanallisten ohjeiden on oltava suomen ja ruotsin kielellä. Sanalliset ohjeet ovat tarpeen myös silloin, kun halutaan kertoa kuluttajalle joistakin tuotteen erikoisominaisuuksista tai varoittaa joistain hoitoon liittyvistä asioista.
Tätä standardia voidaan käyttää paitsi hoito-ohjemerkinnän laatimisessa, myös tulkittaessa vieraskielisiä hoito-ohjeita.
Sanallisissa ohjeissa saa käyttää muitakin tekstejä ja niiden muodostamisessa voi käyttää apuna tätä standardia.


Painettuna A5-kokoinen julkaisu.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
15.04.2016
Julkaisupäivä
26.04.2016
Painos
3
Sivumäärä
32
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin