Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 7001

Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Soveltamisala
Tämä standardi on laadittu eurooppalaisia yhdenmukaistettuja tuotestandardeja SFS-EN 771-1, SFS-EN 771-2, SFS-EN 771-3, SFS-EN 771-4, SFS-EN 771-6, SFS-EN 845-1+A1, SFS-EN 845-2 sekä SFS-EN 998-2 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Tässä soveltamisstandardissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardien mukaan CE-merkityille muuratuille tuotteille (poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet ja -harkot, kevytsorabetoniharkot, höyrykarkaistut kevytbetoniharkot, luonnonkivimuurauskappaleet, muurauslaastit mukaan lukien yleislaastit, ohutsaumalaastit ja kevytlaastit, rakoseinän muuraussiteet, konsolit sekä ylityspalkit) eri käyttökohteissa sekä ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
09.12.2013
Julkaisupäivä
03.01.2014
Painos
2
Sivumäärä
30
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin