Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 7022 Kumottu

Betoni. Standardin SFS-EN 206:2014 käyttö Suomessa

Soveltamisala
Tässä kansallisessa soveltamisstandardissa annetaan Suomessa toteutettaville rakennuskohteille standardia SFS-EN 206:2014 täydentäviä sääntöjä ja viittauksia. Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat standardin SFS-EN 206:2014 mukaiset tuotteet, pois lukien maksimiraekooltaan (Dmax) alle 8 mm betonit ja laastit, sekä kaikki kuivabetonit ja -laastit.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
09.11.2015
Kumouspäivä
13.09.2019
Painos
2
Sivumäärä
23
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin