Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 7023

Savusuluilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Soveltamisala
Tämä standardi on laadittu eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 12101-1 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Tässä soveltamisstandardissa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE -merkityille savusuluille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
18.03.2016
Julkaisupäivä
05.04.2016
Painos
2
Sivumäärä
7
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin