Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 7036:2019

Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien poistumislaitteet. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Soveltamisala
Tämä standardi on laadittu eurooppalaista yhdenmukaistettuja tuotestandardeja
SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Tässä soveltamisstandardissa esitetään ko. standardien luokitukset ja suositus painikkeella tai työntölevyllä avattavien poistumisovien poistumislaitteiden ja vaakapuomilla avattavien poistumisovien paniikkipoistumislaitteiden ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat eri käyttökohteissa. Tämä standardi ei esitä suosituksia ovelle tai muille oviympäristön lukitus- tai heloitustuotteille kuten esim. avainpesille, jotka eivät kuulu SFS-EN 179 tai SFS-EN 1125 soveltamisalaan. Poistumisovien poistumislaitteisiin liitettävät muut kuin SFS-EN 179 tai SFS-EN 1125 soveltamisalaan kuuluvat komponentit kuten esim. avainpesät eivät saa estää poistumislaitteen toimintaa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
14.06.2019
Julkaisupäivä
18.06.2019
Painos
2
Sivumäärä
19
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin