Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-INSTA 800-1:2019

Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800-1:2018)

Soveltamisala
Tässä standardissa kuvataan siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä, joka perustuu standardissa EN 13549:2001 määriteltyihin yleisiin periaatteisiin.
Standardissa kuvataan kaksi pääperiaatetta: silmämääräinen tarkastus (ks. kohta 4) ja mittauslaitteiden käyttöön perustuva tarkastus (ks. liite B). Yksittäisen siivoustehtävän arvioinnissa voidaan käyttää jompaakumpaa periaatetta tai niiden yhdistelmää sen mukaan, mikä soveltuu arviointiin parhaiten.
Tiettyjen erikoistilojen tarkastusta voidaan täydentää mittauslaitteilla. Tällaisia ovat esimerkiksi elektroniikan, lääkkeiden tai elintarvikkeiden valmistustilat ja laboratoriot sekä muut vastaavat tilat, joihin liittyy erityisiä asiakkaan määrittelemiä laatuvaatimuksia tai lakisääteisiä vaatimuksia.
Sisäilman laatuun vaikuttaa etenkin pöly. Jotta saavutetaan hyväksyttävä sisäilman laatu, voi olla tarpeen asettaa pölyisyyttä koskevia erityisvaatimuksia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pölymittauksia. Asiakkaat voivat halutessaan määritellä pelkkiä pölymittauksia liitteen B kohdan 1 mukaisesti, tai sitten niitä voidaan käyttää silmämääräistä tarkastusta täydentävänä menetelmänä. Asiakkaiden pitää määritellä mittausten suorittamisajankohta ja hyväksyttävä pölyisyystaso taulukon B.1 mukaisesti.
Tässä standardissa esitettyä järjestelmää voidaan hyödyntää
— siivouksen teknisen laadun tarkastamiseen
— likatason tai likaantumisnopeuden arviointiin
— siivouksen lopputulosta koskevina vaatimuksina siivouspalvelujen suorittamisen ja tilaamisen sekä niihin liittyvien tarjousten yhteydessä, ks. standardi INSTA 810 Siivouspalvelujen toimittamista koskevat vaatimukset ja suositukset
— tietyn laatutason saavuttamiseen tarvittavan siivoustoiminnan määrittelyyn
— sen osoittamisessa, miten eri siivoustoimenpiteet vaikuttavat saavutettavaan siivouksen tekniseen laatuun.
Tätä standardia voidaan soveltaa vaadittavan laadun määrittelemiseen sekä siivouksen teknisen laadun tarkastamiseen kaikentyyppisissä rakennuksissa ja tiloissa, kuten kaikentyyppisissä toimistojen, sairaaloiden, koulujen, päiväkotien, kauppakeskusten, kauppojen, tuotantohallien, laivojen, linja-autojen, junien, ilma-alusten, hotellien ja ravintoloiden tiloihin riippumatta siivoustaajuudesta tai siitä, mitä siivousmenetelmää tai -järjestelmää käytetään, niin kauan kuin on mahdollista määritellä siivouksen tulos, joka voidaan siivoamisen jälkeen tarkastaa. Tämän standardin kuvaukset koskevat heti siivouksen jälkeen mitattua lopputulosta.
Standardi ei käsittele siivoukseen liittyvien palvelujen mittausta ja valvontaa. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi saniteettitilojen tarvikkeiden täydentäminen, roskakorien tyhjentäminen, kierrätettävän materiaalin käsittely jne. Tällaiset palvelut on määriteltävä erikseen palvelusopimuksessa samoin kuin niiden arviointiin ja laadunmääritykseen käytettävä järjestelmä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
17.05.2019
Julkaisupäivä
21.05.2019
Painos
2
Sivumäärä
109
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin