Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 54

Hitsaussanasto

Soveltamisala
Tämä käsikirja sisältää hitsaussanastostandardit SFS 3052 - SFS 3059 sekä niissä esiintyvien termien ruotsin-, englannin- ja saksankieliset vastineet.
Tässä käsikirjan kolmannessa painoksessa on mukana kaksi uutta standardia:
SFS-EN 657 Terminen ruiskutus. Terminologia, luokittelu joka korvaa kumotun standardin SFS 3058 Hitsaussanasto. Terminen ruiskutus. Kumottu standardi sisältyy edelleen käsikirjaan, koska lopussa olevassa hakemistossa on viittauksia siihen.
SFS-EN 1792 Hitsaus. Monikielinen luettelo termeistä, jotka liittyvät hitsaukseen ja sen lähimenetelmiin. Sanastossa on lähes 1200 suomenkielistä termiä määritelmineen. Lisäksi sanasto sisältää aakkoselliset hakemistot ruotsi-suomi, englanti-suomi ja saksa-suomi.
Hakemistot on laatinut Tekniikan Sanastokeskus. Vieraskieliset vastineet on koottu IIW:n (International Institute of Welding) sanastoista sekä eri maiden standardeissa esiintyvistä nimikkeistä.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
03.10.2007
Painos
3
Sivumäärä
641
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin