Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5999 Kumottu

Hissin modernisointi

Soveltamisala
Tässä standardissa hissillä tarkoitetaan nostolaitetta,
a) joka liikkuu määrättyjen tasojen välillä
b) jossa on kuorman kantava yksikkö, joka liikkuu korkeintaan 15 asteen kulmassa pystytasoon nähden jäykkiä johteita pitkin tai pysyvällä radalla
c) joka on suunniteltu kuljettamaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaroita tai yksinomaan tavaroita, jos henkilö voi mennä kuorman kantavaan yksikköön sisälle vaikeuksitta ja sisäpuolella on ohjauslaitteet tai sisäpuolella oleva henkilö ulottuu ohjauslaitteisiin
Tämä standardi ei kata seuraavia hissilaitteita tai tapauksia:
a) uudet hissit
b) nostolaitteet, kuten paternosterihissit, kaivoshissit, teatterinostimet, tavaralavahissit, rakennushissit ja -nostimet rakentajille ja julkisille työpisteille, laivassa olevat nostolaitteet, työskentelytasot öljynetsintä tai -porauslautoilla, rakennus- ja kunnossapitolaitteet
c) hissejä, joiden liikeradan kaltevuus pystysuorasta on yli 15°
d) hissit, joita liikutetaan muilla kuin köysillä, telalla tai hydraulisylinterillä
e) hissikomponentin vaihto vastaavaan (ks. kohta 3.2)
f) tavarahissi (henkilökuljetus kielletty).
HUOM. Tätä standardia suositellaan käytettäväksi pohjana modernisoitaessa tai muutettaessa tällaisia laitteita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
19.02.2016
Kumouspäivä
12.06.2020
Painos
1
Sivumäärä
35
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin