Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12464-1

Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee henkilöiden sisätyötilojen valaistusvaatimukset lähtien normaalinäkökykyisten henkilöiden näkömukavuuden ja näkötehokkuuden tarpeista. Standardissa käsitellään kaikkia yleisimpiä näkötehtäviä mukaan lukien tietokoneella suoritettava työ.
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee valaistusratkaisujen määrälliset ja laadulliset vaatimukset useimmille sisätyöpaikoille ja niihin liittyville alueille. Lisäksi annetaan suosituksia hyvistä valaistuskäytännöistä.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele valaistusvaatimuksia lähtien työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikoilla ja sitä ei ole laadittu yhdenmukaisena EU:n sopimuksen artiklan 153 kanssa, vaikka tässä standardissa määritellyt valaistusvaatimukset yleensä täyttävät turvallisuuden vaatimukset. Työntekijän turvallisuutta ja terveyttä työpaikoilla koskevia valaistusvaatimuksia voi sisältyä EU:n sopimuksen artiklaan 137 perustuvissa direktiiveissä, näihin direktiiveihin perustuvissa jäsenmaiden kansallisissa laeissa tai muissa jäsenmaiden kansallisissa laeissa.
Tämä standardi ei esitä ratkaisumalleja, ei rajoita suunnittelijan vapautta soveltaa uutta tekniikkaa eikä rajoita edistyksellisten laitteiden käyttöä. Valaistus voidaan tuottaa päivänvalolla, keinovalolla tai molempien yhdistelmänä.
Tätä standardia ei voi soveltaa ulkotyöpaikkojen tai maanalaisten kaivosten työpaikkojen valaistukseen tai turvavalaistukseen. Ulkotyöpaikkojen osalta katso EN 12464-2 ja turvavalaistuksen osalta katso EN 1838 ja EN 13032-3.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12193:2018 Light and lighting - Sports lighting
EN 12464-2:2014 Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places
EN 12665:2018 Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Vahvistuspäivä
10.10.2011
Julkaisupäivä
28.10.2011
Painos
2
Sivumäärä
95
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin