Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 31010 Kumottu

Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi tukee standardia ISO 31000 ja antaa ohjeita systemaattisen menetelmän valinnalle ja soveltamiselle riskin arvioinnissa.
Tämän standardin mukainen riskin arviointi on avuksi muissa riskienhallintatoimenpiteissä.
Standardissa esitetään joukko käyttöön soveltuvia tekniikoita sekä erityisviittauksia muihin kansainvälisiin standardeihin, joissa käsitteet ja sovellustekniikat on kuvattu yksityiskohtaisemmin.
Tätä standardia ei ole tarkoitus käyttää sertifioinnissa, määräysten antamisessa eikä sopimuksissa.
Tämä standardi ei anna erityiskriteerejä riskianalyysin tarpeellisuuden tunnistamiseksi. Se ei myöskään määritä riskianalyysimenetelmän tyyppiä, joka vaaditaan tietyssä sovellutuksessa.
Tämä standardi ei viittaa kaikkiin menetelmiin, eikä menetelmän puuttuminen tästä standardista tarkoita ettei se olisi käyttökelpoinen. Menetelmän soveltuvuus tiettyyn olosuhteeseen, ei tarkoita, että sitä pitäisi välttämättä soveltaa.
HUOM. Tämä standardi ei käsittele erityisesti turvallisuutta, Se on yleinen riskienhallintastandardi ja kaikki viittaukset turvallisuuteen ovat puhtaasti informatiivisia. Opastusta IEC-standardien turvallisuusnäkökohtiin esitetään oppaassa ISO/IEC Guide 51.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 31000:2009 Risk management -- Principles and guidelines
ISO/IEC Guide 73:2002 Risk management -- Vocabulary -- Guidelines for use in standards
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
02.09.2013
Kumouspäivä
30.08.2019
Painos
1
Sivumäärä
166
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin