Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50174-3

Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt ulkotiloissa

Soveltamisala
1 Soveltamisala ja standardinmukaisuus
1.1 Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset ja annetaan suositukset seuraaville tietotekniikan kaapeloinnin näkökohdille:
a) suunnittelu
b) asennuskäytäntö.
Tämä eurooppalainen standardi on sovellettavissa kaikentyyppisiin tietotekniikan kaapelointeihin rakennusten ulkopuolella, mukaan lukien standardisarjan EN 50173 mukaan suunnitellut yleiskaapelointijärjestelmät. Tämän eurooppalaisen standardin vaatimuksia ja suosituksia voidaan soveltaa kaapelointiin, joka on määritelty rakennukseen kuuluvaksi.
Tämän eurooppalaisen standardin lukujen 4, 5 ja 6 vaatimuksien ja suositusten lisäksi luvussa 7 esitetään asennuskohteesta riippuvia vaatimuksista ja suosituksista.
Kuvassa 2 esitettyjen ja verkkoyritysten omistamien runko- ja liityntäverkon kaapeloinnin johtotiejärjestelmien, tilojen ja rakenteiden suunnittelu eivät kuulu standardin piiriin, lukuun ottamatta niitä vaatimuksia ja suosituksia, jotka koskevat perusturvallisuutta, toimintaa sekä mekaanisia, nesteiden ja hiukkasten tunkeutumiseen liittyviä ja ilmastollisia ympäristötekijöitä (toisin sanoen lukuun ottamatta johtoteiden mitoitusta, tilojen sijoittelua ja samankaltaisia muita vaatimuksia, jotka perustuvat tiettyihin siirtoteknisiin menetelmiin).
Tässä standardissa on esitetty kaikkia kaapeloinnin asennusmenetelmiä koskevat tarvittavat suunnitteluvaatimukset ja suositukset, lukuun ottamatta kaapelointeja, jotka asennetaan
— vahvavirtailmajohtojen tai niihin liittyvien maadoitusjohtimien ympärille tai sisään
— sähköverkon infrastruktuureihin, joiden jännite on yli AC/DC 25 kV.
Tässä eurooppalaisessa standardissa
1) määritellään tietotekniikan kaapeloinnin tyydyttävän asennuksen ja käytön näkökohdat
2) ei määritellä muihin kaapelointijärjestelmiin (esim. sähköverkon kaapelointi) sovellettavia erityisvaatimuksia, mutta siinä otetaan kuitenkin huomioon vaikutukset, joita muilla kaapelointijärjestelmillä voi olla tietotekniikan kaapeloinnin asennukseen (ja päinvastoin) sekä annetaan yleisiä ohjeita
3) ei määritellä niitä asennuksen näkökohtia, jotka liittyvät signaalin etenemiseen vapaassa tilassa lähettimien, vastaanottimien tai niihin kuuluvien antennijärjestelmien välillä (esim. langattomat verkot, radio, mikroaallot tai satelliitit).
Tätä standardia sovelletaan tiettyihin vaarallisiin ympäristöihin. Se ei sulje pois lisävaatimuksia, joita sovelletaan erityisolosuhteissa, joita aiheuttavat esim. sähkönsyöttö ja sähköradat.
Tämän eurooppalaisen standardin vaatimukset eivät sisällä tietotekniikan kaapeloinnin lisävaatimuksia, joita sovelletaan asennettaessa kaapelointi vaarallisiin tai rasittaviin ympäristöihin, kuten esim. sähkönsyötön ja sähköratojen alueet (ks. luku 7).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
28.04.2014
Julkaisupäivä
13.06.2014
Painos
2
Sivumäärä
197
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin