Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50849:2017

Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään suorituskykyvaatimukset äänijärjestelmille, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu lähettämään tiedotuksia henkilöiden suojelemiseksi yhdellä tai useammalla määritellyllä alueella hätätilanteissa. Tässä standardissa ilmoitetaan myös järjestelmän määrittelyyn tarvittavat testausominaisuudet ja -menetelmät.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan äänen vahvistus- ja jakelujärjestelmiin, joita käytetään saamaan sisä- ja ulkotiloissa oleskelevat henkilöt siirtymään hätätilanteissa nopeasti ja rauhallisesti turvalliseen paikkaan mukaan lukien järjestelmät, joissa käytetään kaiuttimia lähettämään äänikuulutuksia hätätilanteissa sekä huomiota herättäviä tai hälytyksestä kertovia äänimerkkejä.
Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta hätätilanteen äänijärjestelmiin, joita käytetään evakuointiin tulipalon sattuessa, riippumatta siitä, onko järjestelmä yhdistetty paloilmoitusjärjestelmään vai ei.
HUOM. 1 Järjestelmän käyttöä normaaliin äänen vahvistamiseen ja jakeluun muissa kuin hätätilanteissa ei ole suljettu tämän standardin ulkopuolelle.
On suositeltavaa, että hätätilanteissa käytettävä järjestelmä kuuluu osana hätätilanteiden hallitsemiseksi käytettävään kokonaisjärjestelmään (laitteistot, menettelytavat ja koulutusohjelmat).
HUOM. 2 Hätätilanteissa käytettävät äänijärjestelmät saattavat vaatia asianomaisen viranomaisen hyväksynnän.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
17.03.2017
Julkaisupäivä
09.05.2017
Painos
1
Sivumäärä
47
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin