Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50131-1:2007 + A1 + A2:2017

Hälytysjärjestelmät. Murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät. Osa 1: Järjestelmävaatimukset

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä Eurooppalainen standardi määrittää vaatimukset rakennuksiin asennetuille murto- ja ryöstöhälytys-järjestelmille, jotka käyttävät omia tai yleisiä/yhteiskäyttöisiä langallisia- tai langattomia yhteyksiä. Nämä vaatimukset koskevat myös rakennukseen asennetun I&HAS-järjestelmän laitteita, jotka on tavallisesti asennettu rakennuksen ulkorakenteisiin esim. käyttölaitteet tai hälytinlaitteet. Standardi ei sisällä vaatimuksia ulkotilojen I&HAS-järjestelmille.
Tämä standardi määrittää suorituskykyvaatimukset asennetuille murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmille, mutta ei sisällä vaatimuksia rakenteelle, suunnittelulle, asennukselle, käytölle eikä huollolle.
Nämä vaatimukset koskevat myös I&HAS-järjestelmiä, joilla on toisten sovellutusten kanssa yhteisiä toteutuskeinoja ilmaisun, yhteyksien, ohjauksen tai viestinnän suhteen tai yhteisiä teholähteitä. Muut sovellutukset eivät saa vaikuttaa haitattavasti I&HAS-järjestelmän toimintaan.
I&HAS-järjestelmien laitteiden vaatimukset määritellään, niitä koskevilla ympäristö-olosuhdeluokituksilla. Tämä luokitus kuvaa ne ympäristöolosuhteet, joissa I&HAS-järjestelmän komponenttien voidaan odottaa toimivan suunnitellulla tavalla. Kun näiden neljän ympäristöolosuhdeluokan vaatimukset osoittautuvat riittämättömiksi, tiettyjen maantieteellisten alueiden ankarien olosuhteiden takia, on erityiset kansalliset olosuhteet annettu liitteessä A. Yleiset I&HAS-järjestelmien komponenttien ympäristö-olosuhdevaatimukset on kuvattu kohdassa 7.
Tämän Eurooppalaisen standardin vaatimuksia sovelletaan murtoilmaisujärjestelmiin ja ryöstöilmaisujärjestelmiin, myös silloin kun järjestelmät on asennettu toisistaan riippumattomiksi.
Kun I&HAS-järjestelmään ei sisälly toimintoja, jotka kuuluvat murtoilmaisujärjestelmään, silloin ei sovelleta murtoilmaisuun liittyviä vaatimuksia.
Kun I&HAS-järjestelmään ei sisälly toimintoja, jotka kuuluvat ryöstöilmaisujärjestelmään, silloin ei sovelleta ryöstöilmaisuun liittyviä vaatimuksia.
HUOM. Ellei toisin mainita, lyhenne I&HAS tarkoittaa sekä IAS (murtoilmaisujärjestelmä),
että HAS (ryöstöilmaisujärjestelmä).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
09.06.2017
Julkaisupäivä
12.09.2017
Painos
4
Sivumäärä
90
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin