Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50173-2:2018

Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 2: Toimistotilat

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala

Tässä standardissa määritellään toimistokiinteistöjen rakennusten sisäinen ja niiden välinen yleiskaapelointi ja muun tyyppisten rakennusten toimistotilojen yleiskaapelointi.
Se käsittää symmetrisen kaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin.
Tässä standardissa määritellään suoraan tai viittaamalla standardiin EN 50173‑1:
— toimistotilojen yleiskaapeloinnin rakenne ja vähimmäiskokoonpano
— tietoliikennerasioiden liitännät (TO)
— kaapeloinnin siirtoteiden ja kanavien suorituskykyvaatimukset
— toteutusvaatimukset ja -vaihtoehdot
— kaapeloinnin rakenneosien suorituskykyvaatimukset
— standardinmukaisuuden vaatimukset ja sen todentamismenettelyt.
Tässä standardissa on otettu huomioon standardissa EN 50173-1 luetelluissa sovellusstandardeissa määritellyt vaatimukset.
Turvallisuuteen ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC) liittyvät vaatimukset eivät kuulu tämän standardin soveltamisalaan ja niistä on olemassa muita standardeja ja määräyksiä. Tässä standardissa oleva tieto voi kuitenkin auttaa näiden standardien ja määräysten täyttämiseen liittyvissä asioissa.

1.2 Standardinmukaisuus

Asennettu kaapelointi on tämän standardin mukainen edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät.
a) Kokoonpano ja rakenne ovat luvun 4 vaatimusten mukaiset.
b) Kanavien suorituskyky on luvun 5 vaatimusten mukainen.
Kanavien suorituskyky on luvun 5 vaatimusten mukainen. Tämä tulee saavuttaa jollakin seuraavista tavoista:
c) Kaapeloinnin rajapinnat tietoliikennerasioissa (TO) ovat liitäntäominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään luvun 8 vaatimusten mukaiset.
d) Muualla kaapeloinnissa käytetyt liittämistarvikkeet ovat suorituskyvyltään luvun 8 vaatimusten mukaiset riippumatta käytetystä liitännästä.
e) EN 50174-sarjan standardien ja standardin 50310 vaatimukset täyttyvät.
f) Paikallisten määräysten, mukaan lukien turvallisuutta ja EMC:tä koskevat määräykset, mukaiset vaatimukset täyttyvät.
Tässä standardissa ei määritellä, mitä testejä ja mitä näytteenoton tasoja tulee soveltaa. Kanavan ja siirtotien suorituskyvyn standardinmukaisuuden määrittämiseen käytettävät testausmenetelmät on määritelty vastaavasti standardin EN 50173-1 luvussa 5 ja liitteessä A. Tietyn asennetun kaapeloinnin mitattavat testiparametrit, näytteenoton tasot ja mittaustulosten käsittely tulee määritellä kyseistä asennusta koskevassa asennusspesifikaatiossa ja laatusuunnitelmassa, jotka on laadittu standardin EN 50174-1 mukaisesti.
Kanavan puuttuessa tulee käyttää siirtotien standardinmukaisuutta standardinmukaisuuden varmistamiseen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
17.08.2018
Julkaisupäivä
28.08.2018
Painos
4
Sivumäärä
68
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin