Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50173-1:2018

Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala

Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään:
a) yleiskaapelointijärjestelmien runkokaapelointien osajärjestelmien rakenne ja kokoonpano kiinteistö- ja tilatyypeissä, jotka on määritelty sarjan EN 50173 muissa standardeissa
b) kanavien suorituskykyä ja ympäristönsietoa koskevat vaatimukset sarjan EN 50173 standardeja varten (perustuen liitteessä F lueteltujen sovellusstandardien sisältämiin vaatimuksiin)
c) siirtoteiden suorituskykyä koskevat vaatimukset sarjan EN 50173 standardeja varten
d) runkokaapeloinnin mallitoteutukset sarjan EN 50173 standardeja varten
e) rakenneosien suorituskykyä koskevat vaatimukset sarjan EN 50173 standardeja varten
f) testausmenetelmät, joilla varmistetaan sarjan EN 50173 standardien siirtoteknistä suorituskykyä koskevien vaatimusten standardinmukaisuus.
Turvallisuuteen ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC) liittyvät vaatimukset eivät kuulu tämän standardin piiriin ja niistä on olemassa muita standardeja ja määräyksiä. Tässä eurooppalaisessa standardissa oleva tieto voi kuitenkin auttaa näiden standardien ja määräysten täyttämiseen liittyvissä asioissa.

1.2 Standardinmukaisuus

Tämä eurooppalainen standardi ei sisällä erityisiä standardinmukaisuutta koskevia vaatimuksia. Sarjan EN 50173 muut standardit sisältävät tämän standardin vaatimukset osana niissä erikseen määriteltyjä standardinmukaisuusvaatimuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
17.08.2018
Julkaisupäivä
11.09.2018
Painos
5
Sivumäärä
306
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin