Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50136-1:2012 + A1:2018

Hälytysjärjestelmät. Ilmoituksensiirtojärjestelmät ja -laitteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille

Soveltamisala
Tämä standardi määrittelee vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmien suorituskyvylle, saatavuudelle sekä turvallisuusominaisuuksille.
Se määrittelee vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille, jotka välittävät hälytyksen valvotussa tilassa sijaitsevan hälytysjärjestelmän ja hälytyskeskuksessa sijaitsevien ilmoituslaitteiden välillä.
Tätä standardia sovelletaan siirtojärjestelmiin kaikenlaisten hälytyssanomien osalta: paloilmoitus, murtoilmoitus, kulunvalvonta, turvapuhelin jne. Erilaiset hälytysjärjestelmät voivat hälytyssanomien lisäksi lähettää muunkinlaisia sanomia, esimerkiksi vikailmoituksia ja tilailmoituksia. Näitäkin sanomia pidetään tässä standardissa hälytyssanomina. Termiä ”hälytys” käytetään dokumentin sisällä laajana käsitteenä.
Erityyppisten hälytysjärjestelmien ilmoituksensiirtoa koskevat lisävaatimukset ilmoitetaan asianmukaisissa standardeissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
16.11.2018
Julkaisupäivä
04.12.2018
Painos
2
Sivumäärä
68
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin