Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50174-1:2018

Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 1: Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala

Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset seuraaville tietotekniikan kaapeloinnin näkökohdille:
a) asennuksen spesifiointi, laadunvarmistuksen dokumentointi ja menettelyt
b) dokumentointi ja hallinto
c) käyttö ja ylläpito.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kaikentyyppisiin tietotekniikan kaapelointeihin, mukaan lukien standardisarjan EN 50173 mukaisesti suunniteltavat yleiskaapelointijärjestelmät.
Turvallisuuteen (sähköturvallisuus ja suojaus, optinen teho, tulipalo jne.) ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC) liittyvät vaatimukset eivät kuulu tämän eurooppalaisen standardin piiriin ja niistä on olemassa muita standardeja ja määräyksiä. Tässä eurooppalaisessa standardissa oleva tieto voi kuitenkin auttaa näiden standardien ja määräysten täyttämiseen liittyvissä asioissa.

1.2 Standardinmukaisuus

Kaapeloinnin asennus on tämän eurooppalaisen standardin mukainen, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) asennuksen spesifioinnin tulee täyttää luvun 4 vaatimukset
b) asentajan tulee täyttää luvun 5 vaatimukset
c) kiinteistön potentiaalintasausjärjestelmän tulee olla standardin EN 50310 mukainen
d) mikäli salamasuojausjärjestelmää vaaditaan, sen tulee olla standardin EN 62305-4 mukainen ”integroitu salamasuojausjärjestelmä”
e) muut salamasuojausjärjestelmät, mukaan lukien standardin EN 62305-3 mukainen “erillinen salamasuojausjärjestelmä”, ovat sallittuja edellyttäen, että tiettyjä rajoituksia sovelletaan sekä tietotekniikan kaapeloinnin toteutuksessa että standardin EN 50310 vaatimuksissa. Nämä rajoitukset tulee sopia salamasuojausjärjestelmän ja tietotekniikan kaapeloinnin suunnittelijoiden kesken
f) paikallisia määräyksiä tulee noudattaa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
20.07.2018
Julkaisupäivä
25.12.2018
Painos
3
Sivumäärä
129
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin