Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50174-2:2018

Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 2: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt rakennusten sisätiloissa

Soveltamisala
1.1 Soveltamisala

Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset seuraaville tietotekniikan kaapeloinnin näkökohdille:
a) suunnittelu;
b) asennuskäytäntö.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kaikentyyppisiin tietotekniikan kaapelointeihin rakennusten sisällä (ja voidaan soveltaa osana rakennukseen kuuluvaan kaapelointiin), mukaan lukien standardisarjan EN 50173 mukaisesti suunniteltavat yleiskaapelointijärjestelmät.
HUOM. Tietyn tyyppisen sovelluskohtaisen kaapeloinnin suunnittelusta ja asennuksesta voi olla muita täydentäviä standardeja, esim. EN 50491–6-1, joka koskee kodin elektronisia järjestelmiä (Home Building Electronics System, HBES) sekä rakennusautomaatioita ja ohjausjärjestelmiä (Building Automation and Control Systems, BACS).
Tämän standardin kohtien 4, 5 ja 6 vaatimukset ovat kiinteistötyypistä riippumattomia, ellei niitä ole täydennetty kohdilla, joissa esitetään kiinteistötyyppikohtaisia vaatimuksia.
Tässä eurooppalaisessa standardissa:
1) määritellään tietotekniikan kaapeloinnin tyydyttävän asennuksen ja käytön huomioonotettavat näkökohdat;
2) kuvataan menetelmät tehon kaukosyötön tavoitteita tukevien tilojen, johtoteiden, (ja johtotiejärjestelmien) ja kaapeloinnin (oleva tai suunniteltu) määrittelemiseksi.
3) ei määritellä muihin kaapelointijärjestelmiin (esim. tehonsyötön kaapelointi) sovellettavia erityisvaatimuksia, mutta siinä otetaan kuitenkin huomioon vaikutukset, joita muilla kaapelointijärjestelmillä voi olla tietotekniikan kaapeloinnin asennukseen (ja päinvastoin) sekä annetaan yleisiä ohjeita;
4) ei määritellä niitä asennuksen näkökohtia, jotka liittyvät signaalin etenemiseen vapaassa tilassa lähettimien, vastaanottimien tai niihin kuuluvien antennijärjestelmien välillä.
Tätä standardia sovelletaan tiettyihin vaarallisiin ympäristöihin. Se ei sulje pois lisävaatimuksia, joita sovelletaan erityisolosuhteissa, joita aiheuttavat esim. sähkönsyöttö ja sähköradat.

1.2 Standardinmukaisuus

Kaapeloinnin asennus on tämän eurooppalaisen standardin mukainen, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) asennuksen suunnittelun tulee täyttää luvun 4 vaatimukset;
b) asennuskäytäntöjen tulee täyttää luvun 5 vaatimukset;
c) kiinteistötyyppikohtaiset lisävaatimukset tulee täyttää;
d) kiinteistön potentiaalintasausjärjestelmän tulee olla standardin EN 50310 mukainen;
e) mikäli salamasuojausjärjestelmää vaaditaan, sen tulee olla standardin EN 62305‑4 mukainen ”integroitu salamasuojausjärjestelmä”;
f) muut salamasuojausjärjestelmät, mukaan lukien standardin EN 62305‑3 mukainen ”erillinen salamasuojausjärjestelmä”, ovat sallittuja edellyttäen, että tiettyjä rajoituksia sovelletaan sekä tietotekniikan kaapeloinnin toteutuksessa että standardin EN 50310 vaatimuksissa. Nämä rajoitukset tulee sopia salamasuojausjärjestelmän ja tietotekniikan kaapeloinnin suunnittelijoiden kesken;
g) paikallisten määräysten vaatimukset tulee täyttää.
Standardinmukaisuuden edellytyksenä olevat vastuita koskevat kansalliset erityisvaatimukset voidaan esittää liitteen A lomaketta käyttäen.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
20.07.2018
Julkaisupäivä
19.02.2019
Painos
3
Sivumäärä
193
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin