Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50518:2019

Valvonta- ja hälytyskeskus

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat hälytysjärjestelmien tuottamien hälytyssanomien valvontaa, vastaanottamista ja käsittelyä, kun tämä tapahtuu osana palo-, henkilö- ja omaisuusturvallisuutta koskevaa kokonaisratkaisua.
Tässä standardissa käytetään termiä ”hälytys” laajassa merkityksessä niin, että se sisältää vika-, tila- ja muut sanomat, jotka vastaanotetaan yhdestä tai useammasta turvallisuuden valvontaan käytettävästä hälytysjärjestelmästä, joita ovat esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmät, kiinteät palonsammutusjärjestelmät, murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, turvapuhelinjärjestelmät ja mainittujen järjestelmien yhdistelmät.
Tässä standardissa esitetään kahta kategoriaa edustavia hälytyskeskuksia koskevat vaatimukset, kategoriaa I ja kategoriaa II. Kategorian I hälytyskeskus sekä suunnitellaan että rakennetaan samoin kuin sitä käytetään korkeamman vaatimustason mukaisesti rakentamisen, turvallisuuden ja eheyden kannalta kuin kategorian II hälytyskeskus.
Kategoria määritetään käsiteltävien hälytyssanomien tyypin/tyyppien perusteella.
Kategoria I: hälytyskeskukset, jotka käsittelevät turvasovelluksista tulevia sanomia:
— murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät
— kulunvalvontajärjestelmät
— turvasovelluksissa sijaitsevat kameravalvontajärjestelmät, jotka vaativat välitöntä reagointia (esim. vahingontorjunta)
— henkilöiden valvonta, yksin työtä tekevien henkilöiden ja esineiden jäljitysjärjestelmät turvasovelluksia varten
— kategorian II hälytyskeskusten käsittelemät hälytyssanomat
— edellä mainittujen järjestelmien yhdistelmät.
Kategoria II: hälytyskeskukset, jotka käsittelevät muista kuin turvasovelluksista tulevia sanomia:
— paloilmoitusjärjestelmät
— kiinteät palonsammutusjärjestelmät
— turvapuhelinjärjestelmät
— oviympäristön ääni- ja videojärjestelmät
— kameravalvontajärjestelmät muissa kuin turvasovelluksissa (esimerkiksi liikennevirran seuraaminen)
— henkilöiden valvonta, yksin työtä tekevien henkilöiden ja esineiden jäljitysjärjestelmät muita kuin turvasovelluksia varten
— hissien hätäjärjestelmät
— edellä mainittujen järjestelmien yhdistelmät.
Vaatimukset koskevat hälytyskeskuksia (olipa ne asennettu yhteen tai useampaan kohteeseen), jotka valvovat ja käsittelevät muihin kohteisiin asennettujen järjestelmien tuottamia hälytyksiä, sekä hälytyskeskuksia, jotka valvovat yksinomaan niiden oman kohteen sisällä sijaitsevista järjestelmistä tulevia hälytyksiä.
Standardi sisältää toiminnallisia ja yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka tukevat hälytyskeskuksen palveluja.
Standardia EI sovelleta seuraaviin järjestelmiin:
— ei-siviilitarkoituksiin käytetyt hälytysjärjestelmät
— terveydenhuollon laitteiden ja sovellusten hälytysjärjestelmät.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
30.08.2019
Julkaisupäivä
15.10.2019
Painos
1
Sivumäärä
84
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin