Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 50614:2020

Vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön valmistelulle

Soveltamisala
Tätä asiakirjaa sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön valmisteluun liittyviin prosesseihin.
HUOM. 1 Tämä asiakirja käsittelee sellaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön valmistelua, joka on peräisin direktiivin 2012/19/EU liitteissä I ja III luetelluista sähkö- ja elektroniikkalaitteista.
Tämä asiakirja koskee ainoastaan uudelleenkäyttöönvalmisteluoperaattoreita, eikä se käsittele sellaisiin käytettyihin laitteisiin liittyviä toimenpiteitä, joista ei ole tullut jätettä. Se koskee kaikkia uudelleenkäyttöönvalmisteluoperaattoreita riippumatta niiden koosta tai pääasiallisesta toiminnasta.
Tämä asiakirja auttaa määrittämään uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämisasteet yhdessä standardin EN 50625‑1 kanssa.
Muiden käsittelytoimenpiteiden kuin uudelleenkäyttöön valmistelun (mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys ja logistiikka) osalta sovelletaan standardisarjaa EN 50625.
Uudelleenkäyttöön valmistelun prosesseihin voi kuulua kokonaisten komponenttien tai osien poistaminen silloin, kun niitä on tarkoitus käyttää viallisten laitteiden korjaamiseen tai myydä uudelleenkäytettävinä osina.
Seuraavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät kuulu tämän asiakirjan soveltamisalaan:
— teollisuuden valvonta- ja ohjauslaitteet
— lääkinnälliset in vitro -diagnostiikkalaitteet, lääkinnälliset laitteet tai aktiiviset implantoitavat laitteet.
HUOM. 2 Esimerkkejä teollisuuden valvonta- ja ohjauslaitteista ovat laitteet, jotka on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin tiloihin ja valvonta- ja ohjauslaitteet, jotka toteuttavat turvatoimintoja teollisuuden ohjausjärjestelmän osana.
HUOM. 3 in vitro -diagnostiikkalaitteet, lääkinnälliset laitteet ja aktiiviset implantoitavat laitteet saattavat kerätä itseensä taudinaiheuttajia ja pitää niitä elossa riippuen käyttöympäristöstä. On oleellisen tärkeää noudattaa kliinisesti tehokkaiksi osoitettuja dekontaminaatiomenetelmiä. Asiaan liittyvät direktiivit ovat 93/42/EEC ja 98/79/EEC.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
20.03.2020
Julkaisupäivä
21.04.2020
Painos
1
Sivumäärä
73
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin