Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-30-1 Kumottu

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-1: Sähkösaatot. Yleiset ja testausvaatimukset

Soveltamisala
Tämä standardisarjan IEC 60079 osa määrittelee yleiset ja testausvaatimukset räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettaville sähkösaatoille. Tämä standardi kattaa sekä tehdasvalmisteiset että työmaalla valmistetut lämmityselementit. Ne on voitu valmistaa sarjaresistanssikaapeleista, rinnakkaisresistanssikaapeleista tai lämmitysmatoista ja lämmityskaseteista, jotka on valmistettu ja/tai päätetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tämä standardi sisältää myös vaatimuksia sähkösaattojen yhteydessä käytetyille päätteille ja liitoksille sekä ohjaustavoille.
Räjähdysvaaralliset tilat, joihin tämä standardi viittaa, on määritelty standardissa IEC 60079-10.
Jos tämän standardin vaatimukset ovat ristiriidassa IEC 60079-0 vaatimusten kanssa, tämän standardin vaatimukset ovat ensisijaisia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
94/9/EC Räjähdysvaaralliset tilat
2014/34/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
23.06.2008
Kumouspäivä
14.04.2020
Painos
1
Sivumäärä
49
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Kumotaan vasta siirtymäajan päätyttyä 2020-03-06.

Takaisin