Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-30-2 Kumottu

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-2: Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon

Soveltamisala
Tämä standardin IEC 60079 osa antaa soveltamisohjeita sähkösaattojärjestelmien käyttöön kohteissa, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuseoksia lukuun ottamatta tilaluokan 0 tiloja.
Se antaa suositukset sähkösaattopiirien sekä liittyvien säätö- ja valvontalaitteiden suunnitteluun, asentamiseen, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Se ei käsittele laitteita, jotka perustuvat induktion kuumennukseen, virranahtoon tai putken suoraan
vastuskuumennukseen eikä myöskään jännitysten päästöön käytettyjä lämmityksiä.
Tämä osa täydentää IEC 60079-30-1 asettamia vaatimuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.06.2008
Kumouspäivä
14.04.2020
Painos
1
Sivumäärä
111
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Kumotaan vasta siirtymäajan päätyttyä 2020-04-03

Takaisin