Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-0 + A11 Kumottu

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleisvaatimukset

Soveltamisala
Standardin IEC 60079 tämä osa määrittää räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden ja Ex-komponenttien yleiset rakenne-, testaus- ja merkintävaatimukset.
Ne määritellyt normaaliolosuhteet (liittyen räjähtävyysominaisuuksiin), joissa sähköisten laitteiden voidaan olettaa toimivan, ovat
•lämpötila-alueella –20 °C … +60 °C
•ilmanpainealueella 80 kPa (0,8 bar) … 110 kPa (1,1 bar)
•ilman normaalilla happipitoisuudella, tyypillisesti 21 tilavuusprosenttia.
Tämä standardi ja muut standardit, jotka täydentävät tätä standardia, määrittävät lisätestivaatimuksia niille laitteille, jotka toimivat normaalin lämpötila-alueen ulkopuolella. Laitteet, jotka toimivat normaalin painealueen ja normaalin happipitoisuusalueen ulkopuolella, voivat tarvita lisäharkintaa ja lisätestausta. Tämä liittyy erityisesti sellaisiin suojausrakenteisiin, jotka riippuvat leimahduksen sammumisesta, kuten ’räjähdyspaineen kestävä kotelo ”d”’ (IEC 60079-1) tai energian rajoittamisesta ’luonnostaan vaaraton ”i”’
(IEC 60079-11).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
94/9/EC Räjähdysvaaralliset tilat
2014/34/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
09.12.2013
Kumouspäivä
26.04.2019
Painos
1
Sivumäärä
217
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin