Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61082-1

Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatiminen. Osa 1: Säännöt

Soveltamisala
Standardin IEC 61082 tämä osa esittää yleiset säännöt ja ohjeet informaation esittämiselle dokumenteissa sekä erityissääntöjä sähkötekniikassa käytettäville kaavioille, piirustuksille ja taulukoille.
Tästä standardista on suljettu pois säännöt ja ohjeet kaikenlaisille ääni- ja videoesityksille sekä kosketeltaville esityksille.
Tämä horisontaalistandardi on pääasiassa tarkoitettu teknisten komiteoiden käyttöön, joiden tulee noudattaa IEC Guide 108 periaatteita standardien laadinnassa.
Teknisillä komiteoilla on velvollisuus noudattaa horisontaalistandardia julkaisun valmistelussa, silloin kun sellainen on olemassa. Tämän horisontaalistandardin sisältö pätee silloin, kun julkaisussa vi itataan tähän standardiin tai tämä standardi sisältyy julkaisuun.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.04.2015
Julkaisupäivä
15.05.2015
Painos
3
Sivumäärä
213
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin