Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 62353

Sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet. Toistuva ja korjauksen jälkeinen testaus

Soveltamisala
Tämä standardi käsittelee SÄHKÖKÄYTTÖISTEN TERVEYDENHUOLLON LAITTEIDEN ja SÄHKÖKÄYTTÖISTEN TERVEYDEN-HUOLLON LAITTEIDEN JÄRJESTELMIEN, joista myöhemmin käytetään nimitystä ME-LAITTEET ja ME JÄRJESTELMÄT ja sellaisten laitteiden tai järjestelmien osien, jotka ovat standardin IEC 60601-1:1998 (toinen painos) ja sen muutosten sekä IEC 60601-1:2005 (kolmas painos) ja sen muutosten mukaisia, testausta ennen KÄYTTÖÖN-OTTOA sekä YLLÄPIDON, TARKASTUKSEN ja HUOLLON aikana ja KORJAUKSEN tai ajoittaisten TOISTUVIEN TESTIEN jälkeen arvioitaessa ME-LAITTEIDEN tai ME JÄRJESTELMIEN tai niiden osien turvallisuutta. Tämän standardin vaatimuksia voidaan soveltaa myös laitteisiin, joita ei ole tehty standardin IEC 60601-1 mukaisiksi, kun otetaan huomioon laitteita koskevien turvallisuusstandardien vaatimukset ja laitteiden käyttöohjeissa annettu informaatio.
Tämä standardi sisältää taulukoita, joissa on annettu sallittuja arvoja liittyen standardin IEC 60601-1 eri painoksiin. Tämän standardin mittausmenetelmien soveltaminen on riippumaton siitä, minkä standardin IEC 60601-1 painoksen mukaiseksi ME-LAITE ja ME-JÄRJESTELMÄ on suunniteltu.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.12.2014
Julkaisupäivä
27.11.2015
Painos
2
Sivumäärä
120
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin