Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60974-4

Kaarihitsauslaitteet. Osa 4: Määräaikaistarkastus ja testaus

Soveltamisala
Tässä standardin IEC 60974 osassa esitetään testausmenetelmät laitteen sähköturvallisuuden varmistamiseksi määräaikaistarkastuksissa ja huollon ja korjauksen jälkeen. Näitä testausmenetelmiä voidaan soveltaa myös määräaikaishuoltoon.
Tätä standardia sovelletaan kaarihitsausprosesseissa sekä näihin läheisesti liittyvissä prosesseissa käytettäviin virtalähteisiin ja lisälaitteisiin, jotka on valmistettu standardin IEC 60971-1 tai IEC 60974-6 vaatimusten mukaisesti. Erillislaitteet, jotka on suunniteltu IEC 60974 -sarjan muun osan mukaisesti, voidaan testata soveltuvin osin tämän standardin mukaisesti.
HUOM. 1 Virtalähde voidaan testata yhdessä minkä tahansa lisälaitteen kanssa, joka voi vaikuttaa testituloksiin.
Tätä standardia ei sovelleta uusien hitsausvirtalähteiden tai polttomoottorikäyttöisten hitsausvirtalähteiden testaamiseen.
HUOM. 2 Muista kuin IEC 60974-1:n mukaisesti valmistetuista virtalähteistä on lisätietoa liitteessä C.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
21.11.2011
Julkaisupäivä
26.04.2016
Painos
2
Sivumäärä
36
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin