Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61340-4-1 + A1

Staattinen sähkö. Osa 4-1: Erityisten sovellusten standarditestausmenetelmät. Lattiapäällysteiden ja asennettujen lattioiden sähköresistanssin mittaus

Soveltamisala
Tässä standardin IEC 61340 osassa määritetään kaikentyyppisten lattiapäällysteiden ja asennettujen lattioiden, joiden pisteestä pisteeseen resistanssi ja läpimenoresistanssi on 104 Ω ja 1013 Ω välillä, sähköresistanssin määrittämiseen käytettävät testausmenetelmät. Valvotuissa ympäristöoloissa suoritettuja laboratorioarviointeja voidaan käyttää luokituksiin tai laadunvalvontaan.
Asennetuille lattioille valvomattomissa ympäristöoloissa tehtyjä testejä voidaan käyttää oikean asennuksen määrittämiseen tai osana jatkuvaa järjestelmän tarkistusta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
10.08.2015
Julkaisupäivä
31.05.2016
Painos
2
Sivumäärä
28
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin