Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61340-5-3

Staattinen sähkö. Osa 5-3: Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä. Sähköstaattisille purkauksille herkille komponenteille tarkoitettujen pakkausten ominaisuuksien ja vaatimusten luokittelu

Soveltamisala
Tässä standardin IEC 61340 osassa määritellään ominaisuudet, jotka ESD-suojaavalla pakkauksella on oltava sähköstaattisille purkauksille herkkien komponenttien suojaamiseksi kaikissa tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin vaiheissa. Tekstissä esitetään myös testausmenetelmät, joita käytetään pakkausten ja pakkausmateriaalien tuote- ja materiaaliominaisuuksien arvioimisessa. Lisäksi ilmoitetaan suorituskyvyn raja-arvot.
Tässä standardissa ei käsitellä suojaamista sähkömagneettiselta häiriöltä (EMI), sähkömagneettiselta pulssilta (EMP) eikä haihtuvien materiaalien suojaamista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
09.11.2015
Julkaisupäivä
21.06.2016
Painos
2
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin