Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 62446-1:2016

Aurinkosähköjärjestelmät. Vaatimukset dokumentaatiolle, kunnossapidolle ja testaamiselle. Osa 1: Sähköverkkoon kytketyt järjestelmät. Dokumentaatio, käyttöönottotestit ja tarkastus

Soveltamisala
Standardisarjan IEC 62446 tämä osa määrittelee vaatimukset dokumentaatiolle ja informaatiolle, joka pitää antaa asiakkaalle, kun asennettu sähköverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä luovutetaan asiakkaalle. Tämä standardi määrittelee käyttöönottotestit ja tarkastuskriteerit sekä dokumentaation, jonka odotetaan todistavan, että asennus on turvallinen ja toimii tarkoituksenmukaisesti. Tätä dokumenttia voidaan käyttää myös järjestelmän säännöllisin väliajoin tehtävissä tarkastuksissa.
Standardisarjan IEC 62446 tämä osa on laadittu sähköverkkoon kytketyille aurinkosähköjärjestelmille, jotka eivät sisällä energiavarastoja (esim. akut) tai hybridijärjestelmiä.
Standardisarjan IEC 62446 tämä osa on tarkoitettu sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käytettäväksi. Se tarjoaa perusteet hyvälle asiakkaalle annettavalle dokumentaatiolle. Se määrittelee oletusarvoiset järjestelmän käyttöönottotestit ja tarkastuskriteerit. Se on tarkoitettu avustamaan sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien asennuksen jälkeistä tarkastusta ja aistinvaraista tarkastusta sekä käyttöönoton jälkeen tehtyjen kunnossapidon ja muutostöiden jälkeen tehtäviä tarkastuksia.
Standardisarjan IEC 62446 tämä osa määrittelee kokoelman järjestelmätestejä erilaisten aurinkosähköjärjestelmien tarpeisiin, joita noudattamalla varmistetaan että käytetty testimenetelmä soveltuu kyseisen järjestelmän tyypin, kokoluokan ja monimutkaisuuden tarpeisiin.
HUOM. Standardisarjan IEC 62446 tämä osa ei huomioi keskittäviä aurinkosähköjärjestelmiä (CPV). Kuitenkin monet kappaleet saattavat soveltua.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
22.04.2016
Julkaisupäivä
30.08.2016
Painos
1
Sivumäärä
86
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin