Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-14:2015 + AC:2016

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen

Soveltamisala
Standardisarjan IEC 60079 tämä osa sisältää räjähdysvaarallisten tilojen tai niihin liittyvien sähköasennuksien suunnittelua, laitevalintoja, asennusta ja äyttöönottotarkastusta koskevat erityisvaatimukset.
Mikäli laitteiden on täytettävä muiden ympäristötekijöiden edellyttämiä vaatimuksia, esim. suojaus veden sisään tunkeutumista vastaan ja korroosionkestävyys, voivat lisäsuojausmenetelmät olla tarpeen.
Tämän standardin vaatimuksia sovelletaan vain laitteiden käyttöön normaaleissa ympäristöolosuhteissa, kuten on määritelty standardissa IEC 60079-0. Muissa olosuhteissa voivat lisäsuojausmenetelmät olla tarpeen ja laitteiden tulisi olla sertifioituja näihin olosuhteisiin. Esimerkiksi useimmat palavat aineet ja monet aineet, joita normaalisti pidetään palamattomina, saattavat palaa voimakkaasti happirikkaassa seoksessa.
HUOM. 1 Standardissa IEC 60079-0 määritellyt normaalit ympäristöolosuhteet koskevat syttyvän seoksen räjähdysominaisuuksia eivätkä laitteiden käyttöolosuhdealuetta, eli
•lämpötila-alue –20 °C … +60 °C
•ilmanpainealue 80 kPa (0,8 bar) … 110 kPa (1,1 bar), ja
•ilman normaali happipitoisuus, tyypillisesti 21 tilavuusprosenttia.
Nämä vaatimukset täydentävät räjähdysvaarattoman tilan asennuksia koskevia vaatimuksia.
HUOM. 2 Tämän standardin vaatimukset perustuvat standardisarjan IEC 60364 vaatimuksiin 1 000 V a.c. ja 1 500 V d.c. jännitteisiin asti, mutta muitakin relevantteja kansallisia vaatimuksia voidaan soveltaa.
Tämä standardi koskee kaikkia räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteita ja asennuksia; niin pysyviä, väliaikaisia, kannettavia, siirrettäviä kuin kädessä pidettäviä.
Tämä standardi ei koske
—kaivoskaasuille alttiiden kaivosten sähköasennuksia
HUOM. 3 Tämä standardi saattaa koskea sellaisten kaivosten sähköasennuksia, joissa esiintyy muita räjähdysvaarallisia ilmaseoksia kuin kaivoskaasua, sekä kaivosalueen maanpäällisiä sähköasennuksia.
—itsestään syttyviä aineita ja räjähdysainepölyjä (esim. räjähteiden valmistelua ja käsittelyä)
—lääkintäkäyttöön tarkoitettuja tiloja
—sähköasennuksia tiloissa, joissa räjähdysvaaran aiheuttaa sumu.
HUOM. 4 Liitteessä M on annettu lisäohjeita vaatimuksista koskien pölyjen tai kuitujen ja palavan kaasun tai höyryn muodostaman hybridiseoksen aiheuttamaa vaaraa.
Tämä standardi ei ota huomioon palavien kaasujen, nesteiden tai pölyjen aiheuttamaa myrkytysvaraa, joka ilmenee selvästi pienemmillä pitoisuuksilla kuin alempi räjähdysraja. Tiloissa, joissa henkilöt voivat altistua mahdollisesti myrkyllisille palavien aineiden pitoisuuksille, tulisi ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Nämä toimenpiteet eivät kuulu tämän standardin soveltamisalaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 60034-1:2010 Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
EN 60060-1:2010 High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements
EN 60079-10-2:2015 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-2: Tilaluokitus. Pölyräjähdysvaaralliset tilat
Vahvistuspäivä
27.04.2015
Julkaisupäivä
06.09.2016
Painos
1
Sivumäärä
277
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin