Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61340-5-1:2016

Staattinen sähkö. Osa 5-1: Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä. Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Tätä standardin IEC 61340 osaa sovelletaan toimintoihin, jotka liittyvät sähköstaattisille purkauksille alttiiden sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, kokonaisuuksien ja laitteiden valmistukseen, valmistusprosesseihin, kokoonpanoon, asennukseen, pakkaamiseen, merkitsemiseen, huoltoihin, testaamiseen, tarkistamiseen, kuljetukseen tai muuhun käsittelyyn silloin, kun näiden komponenttien, kokonaisuuksien ja laitteiden sähköstaattinen vikaantumisherkkyys on HBM-mallin osalta suurempi tai yhtä suuri kuin 100 V, CDM-mallin osalta suurempi tai yhtä suuri kuin 200 V ja eristetyillä johtimilla suurempi tai yhtä suuri kuin 35 V. ESD-herkät osat, joilla on alemmat sietojännitteet, saattavat edellyttää useampia hallintaelementtejä tai mukautettuja arvoja. Prosessien, jotka on suunniteltu käsittelemään laitteita, joilla on alempi ESD-sietojännite/alemmat ESD-sietojännitteet, voidaan silti sanoa olevan tämän standardin mukaisia.
Tässä standardissa esitetään ESD-hallintaohjelman vaatimukset. Julkaisu IEC TR 61340-5-2 [9] sisältää opastusta tämän standardin soveltamiseen.
Tämä standardi ei koske sähköisesti sytytettäviä räjähtäviä laitteita, palavia nesteitä, kaasuja tai jauheita.
Tämän standardin tarkoituksena on antaa hallinnolliset ja tekniset vaatimukset ESD-hallintaohjelman (josta jäljempänä käytetään nimitystä ”ohjelma”) luomiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Eristettyjä johtimia on perinteisesti kuvattu konemallilla eli MM-mallilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
02.12.2016
Julkaisupäivä
17.01.2017
Painos
3
Sivumäärä
44
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin