Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61829:2016

Aurinkosähköpaneelisto. Laitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

Soveltamisala
Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi kuvaa mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkopaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen. Se huomioi meteorologiset olosuhteet ja ne voidaan muuntaa standarditestiolosuhteen ja muuhun valittuun ympäristöön.
Aurinkosähköpaneeliston asennuskohteessa tehtävän virta-jänniteominaisuuksien mittauksella sekä tietojen muuntamisella vertailutestiympäristöön (RTC), voidaan
saada tietoa tehon tai kapasiteetin määrittämiseksi
tarkastaa asennetun laitteiston suorituskyky suhteessa suunnittelutietoihin
havaita asennettujen aurinkosähköpaneelien ominaisuuksien mahdolliset poikkeamat verrattuna
laboratorio- tai tehdasmittauksiin
havaita aurinkosähköpaneelien tai paneeliston mahdolliset suorituskyvyn alentumiset verrattuna
asennuskohteen käyttöönottotietoihin
havaita aurinkosähköpaneelien tai paneeliston viat tai heikko suorituskyky.
Aurinkosähköpaneelin asennuskohteessa mitatut arvot voidaan muuntaa STC-olosuhteisiin ja niitä voidaan suoraan verrata paneelin laboratorio tai tehdasmittauksien tuloksiin. Vertailulaitteen spektri- tai spatiaalivasteen poikkeamiin voidaan tarvita standardissa IEC 60904 määritelty korjaus.
Asennuskohteen mittaustuloksiin vaikuttaa diodi, kaapeli, yhteensopimattomuushäviöt, likaantuminen, varjot, ikääntymisestä johtuva alentuminen sekä muut hallitsemattomat ilmiöt. Tästä johtuen mittaustulosten odotetaan poikkeavan paneelien lukumäärän ja paneelin datan tulosta.
Jos aurinkosähköpaneelisto muodostuu osapaneelistoista, joissa on käytetty erilaisia kallistuskulmia, asentoja, paneeliteknologiota tai sähköisiä kytkentöjä, silloin tämän kansainvälisen standardin testimenetelmää sovelletaan jokaiseen tarkasteltavaan osapaneelistoon.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
11.03.2016
Julkaisupäivä
31.01.2017
Painos
1
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin