Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-19:2011 + A1:2015 Kumottu

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 19: Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä IEC 60079:n osa
—antaa pääosin teknisluonteisia ohjeita räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen ja sertifioitujen laitteiden korjauksesta, huollosta, paikkauksesta ja muutoksista
—ei sovellu kunnossapitoon, paitsi kun korjausta ja huoltoa ei voi erottaa siitä, eikä se anna ohjeita kaapeli¬läpivienneistä, jotka saattavat vaatia uusimista, kun laite asennetaan uudelleen
—ei ole sovellettavissa räjähdyssuojausrakenteeseen ”m”, ”o” ja ”q”
—olettaa, että kauttaaltaan sovelletaan hyvää teknistä käytäntöä.
HUOM. Suuri osa tämän standardin sisällöstä koskee pyörivien koneiden korjausta ja huoltoa. Ei siksi, että ne olisivat räjähdyssuojatuista laitteista tärkeimpiä vaan pikemminkin siksi, että ne ovat pääomaa vaativista korjauskelpoisista laitteista sellaisia, joissa suojausrakenteesta riippumatta rakenteiden riittävä samankaltaisuus tekee mahdolliseksi yksityiskohtaiset ohjeet niiden korjauksesta, huollosta, paikkauksesta tai muutoksista.


Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
05.10.2015
Kumouspäivä
20.12.2019
Painos
1
Sivumäärä
141
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin