Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 63044-1:2017

Kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmät (HBES) ja rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmät (BACS). Osa 1: Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Tämä standardisarjan IEC 63044 osa pätee kaikille kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Se määrittelee järjestelmien ja tuotteiden yleiset vaatimukset.
Tämä asiakirja soveltuu (mutta ei rajoitu):
– käyttäjän hallintalaitteille sekä muille koneen ja ihmisen välisen rajapinnan laitteille,
– hallintatoimintojen laitteille
– ohjauslaitteille, automaation ohjauspäätteille ja sovelluskohtaisille ohjauslaitteille
– kenttälaitteille ja niiden rajapinnoille
– kaapeloinnille ja laiteyhteyksille
joita käytetään HBES/BACS-verkossa.
Tämä asiakirja sisältää standardisarjan IEC 63044 yleiskuvauksen.
Mahdollistaen suuren joukon sovelluksia, standardisarja IEC 63044 kattaa seuraavat asiat:
• sähköturvallisuus
• toiminnallinen turvallisuus
• ympäristöolosuhdemäärittelyt
• EMC-vaatimukset ja
• kaapelointi- ja asennusvaatimukset sekä verkkotopologiat.
Standardisarja IEC 63044 on tuoteperhestandardi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
12.05.2017
Julkaisupäivä
30.05.2017
Painos
1
Sivumäärä
23
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin