Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60445:2017

Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen

Soveltamisala
Tämä asiakirja soveltuu sellaisten sähkökomponenttien ja laitteiden kuten vastuksien, sulakkeiden, releiden, kontaktorien, muuntajien, pyörivien koneiden ja milloin soveliasta tällaisten komponenttien ja laitteiden yhdistelmien (esim. kokoonpanojen) liittimien tunnistamiseen ja määriteltyjen johtimien merkitsemiseen. Se esittää myös yleiset säännöt eräiden johdinpäiden merkitsemiseen ja tunnistamiseen käyttäen määriteltyjä värejä ja aakkosnumeerisia koodeja, joiden tarkoituksena on vähentää moniselitteisyyttä ja varmistaa turvallinen käyttö. Nämä johdin värit ja aakkosnumeeriset merkinnät on tarkoitettu sovellettavaksi kaapeleissa, eristetyissä johtimissa, kokoojakiskoissa, sähkölaitteissa ja sähköasennuksissa.
Tämä turvallisuuden perusjulkaisu on tarkoitettu teknisten komiteoiden käyttöön standardien valmistelussa oppaiden IEC Guide 104 ja ISO/IEC Guide 51 asettamien periaatteiden mukaisesti.
Standardi ei ole tarkoitettu laitevalmistajien tai sertifiointilaitosten käyttöön. Teknisten komiteoiden velvollisuus on käyttää turvallisuuden perusjulkaisuja komitean julkaisujen valmistelussa aina kun se on mahdollista. Tämän turvallisuuden perusjulkaisun vaatimukset eivät päde ellei siihen ole viitattu tai vaatimuksia ei ole sisällytetty kyseessä olevaan julkaisuun.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
08.12.2017
Julkaisupäivä
26.12.2017
Painos
3
Sivumäärä
54
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin