Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61140:2016

Suojaus sähköiskulta. Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi on turvallisuuden perusstandardi, ja se on tarkoitettu teknisten komiteoiden käyttöön niiden laatiessa standardeja julkaisuissa IEC Guide 104 sekä ISO/IEC Guide 51 asetettujen periaatteiden mukaisesti.
Se ei ole tarkoitettu olemaan yksinään käytettävä standardi.
IEC Guide 104 mukaan, teknisten komiteoiden pitää käyttää IEC 61140 kaltaisia perusturvallisuusstandardeja valmistellessaan, lisätessään ja muuttaessaan julkaisujaan.
Tämä kansainvälinen standardi koskee ihmisten ja kotieläinten suojaamista sähköiskulta. Se on tarkoitettu antamaan perusperiaatteet ja vaatimukset, jotka ovat yhteisiä sähköasennuksille, -järjestelmille ja -laitteille tai tarpeellisia niiden yhteensovittamiselle ilman jännitteen tai virran suuruuden, virtatyypin rajoituksia ja taajuuksilla 1 000 Hz saakka.
Jotkut tämän standardin kohdat viittaavat pienjännitteisiin ja suurjännitteisiin järjestelmiin, asennuksiin ja laitteisiin. Tässä standardissa pienjännite on mitoitusjännitteeltään korkeintaan 1 000 V vaihtojännitettä tai 1 500 V tasajännitettä. Suurjännite on mitoitusjännitteeltään yli 1 000 V vaihtojännitettä tai 1 500 V tasajännitettä.
Olisi huomattava, että tehokkaiden suojausmenetelmien suunnittelussa ja valinnassa on tarpeen ottaa huomioon esiintyvän jännitteen tyyppi ja aaltomuoto, esim. vaihto- tai tasajännite, sinimuotoiset, transientit, vaiheohjatut, päälle lisätty tasajännite sekä myös näiden muotojen mahdollinen sekoitus. Asennukset tai laitteet voivat vaikuttaa jännitteen aaltomuotoihin vaihtosuuntaajien tai muuttajien kautta. Normaaleissa käyttöolosuhteissa ja vikatilanteissa kulkevat virrat riippuvat kuvatuista jännitteistä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
Vahvistuspäivä
10.06.2016
Julkaisupäivä
13.02.2018
Painos
3
Sivumäärä
105
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin