Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61511-1:2017/A1:2017

Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät prosessiteollisuussektorille. Osa 1: Rakenne, määritelmät, järjestelmän, laitteiston ja sovellusohjelmoinnin vaatimukset

Soveltamisala
Kuvan 3 alapuolella olevassa HUOM. 4:ssä korvataan sanat ”alakohta 7.2.2 standardeissa IEC 61511-1:2016 ja IEC 61511-2:2016” sanoilla ”alakohta 7.2.2 standardissa IEC 61511-1:2016 ja alakohta A.7.2.2 standardissa IEC 61511-2:2016”.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
08.12.2017
Julkaisupäivä
27.02.2018
Painos
1
Sivumäärä
17
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin