Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN IEC 60376:2018

Vaatimukset sähkölaitteissa käytettävälle teknilliselle rikkiheksafluoridille (SF6) ja ja SF6-seoskaasuissa käytettäville lisäkaasuille

Soveltamisala
Tämä standardi määrittelee sähkölaitteissa käytettävän teknillisen rikkiheksafluoridin (SF6) ja sen seoskaasuissa käytettävien lisäkaasujen kuten typen (N2) ja perfluorimetaanin (CF4) laatuvaatimukset ja ominaisuudet. Standardi määrittelee myös laboratoriossa käytettävälle ja kenttäolosuhteissa kannettavalle mittauslaitteistolle soveltuvat testausmenetelmät SF6, N2 ja CF4-kaasujen analysoimiseksi ennen kaasujen laittamista sähkölaitteeseen.
Tämän standardin liitteessä A annetaan tietoja SF6-kaasusta ja liitteessä B annetaan tietoja SF6-kaasun ja sen seoskaasujen ympäristövaikutuksista.
Tietoja SF6-kaasun käyttöä tuotteissa ja arviointimenetelmiä SF6-kaasua sisältävien tuotteiden mahdollisista terveysvaikutuksista esitetään standardissa IEC 60480. Laitteita on käsiteltävä ja ne on hävitettävä kansainvälisten ja paikallisten määräysten mukaisesti ottaen huomioon ympäristövaikutukset.
Rikkiheksafluoridin ja sen seoskaasujen käsittelyä koskevat vaatimukset annetaan standardissa IEC 62271‑4.
Menetelmät, joilla voidaan todeta SF6-kaasun vuotoja, esitetään standardissa IEC 60068‑2‑17.
Tässä standardissa SF6-seoskaasuissa käytetyt lisäaineet ovat vain typpi (N2) tai perfluorimetaani (CF4).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
31.08.2018
Julkaisupäivä
21.05.2019
Painos
2
Sivumäärä
39
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin