Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-30-2:2017

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30-2: Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon

Soveltamisala
Tämä standardin IEC 60079 osa antaa soveltamisohjeita sähkösaattojärjestelmien käyttöön kohteissa, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuseoksia lukuun ottamatta tiloja, jotka on luokiteltu vaatimaan räjähdyssuojaustasoa EPL Ga/Da (perinteinen suhde tilaluokkaan 0 ja 20).
Se antaa suositukset sähkösaattopiirien sekä liittyvien säätö- ja valvontalaitteiden suunnitteluun, asentamiseen, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Se ei käsittele laitteita, jotka perustuvat induktionkuumennukseen, virran ahtoon tai putken suoraan vastuskuumennukseen eikä myöskään jännitysten päästöön käytettyjä lämmityksiä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
04.08.2017
Julkaisupäivä
04.02.2020
Painos
2
Sivumäärä
136
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin